XLV Sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

XLV Sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 16 marca 2023r. na godz. 1030  zwołuje XLV  sesję Rady  Gminy  Warta Bolesławiecka. Sesja odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm
 


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

a) uchwała w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Warta Bolesławiecka na lata 2023-2025;

b) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Warta Bolesławiecka, a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI;

c) uchwała w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Warta Bolesławiecka;

d)  uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Warta Bolesławiecka;

e)  uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2023 rok;

f) uchwała  udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

g) uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Warta Bolesławiecka;

h)    uchwała w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom;

i) uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. Nr 304/100, cz.dz. nr 304/247 i cz.dz. nr 304/6 obręb Iwiny);

j) uchwała  w sprawie  wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/6 i cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny);

k) uchwała  w sprawie  wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/6 obręb Iwiny);

l) uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/6 obręb Iwiny);

m) uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/30 i cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny);

n)  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 204/13 obręb Iwiny);

o)  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 220/22 obręb Iwiny);

p)  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 285/2 obręb Iwiny);

r)  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/279 obręb Iwiny);

s)  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. Nr 304/20 obręb Iwiny);

t)  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. Nr 304/32 obręb Iwiny);

u)  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Warta Bolesławiecka, własność Skarbu Państwa (dz. Nr 831/1 obręb Raciborowice Górne);

w)  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/12 i dz. Nr 304/49 obręb Iwiny);

x)  uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/279 obręb Iwiny).

4. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
5. Wolne wnioski i sprawy różne.  
 

Projekty uchwał na sesję zostały opublikowane na stronie Biuletynu informacji publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/xlv-sesja-rady-gminy-warta-boleslawiecka

08-03-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2639" ["menu_id"]=> string(1) "0" }