OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


Dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach zadań wnioskodawcy polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 roku poz. 840).

O udzielenie dotacji może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, zwanego dalej wnioskodawcą.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie zadania do Gminy Warta Bolesławiecka, najpóźniej do dnia 10 lutego 2023 roku.

Informuję równocześnie, że podmiotami uprawnionymi do składania wniosku są gminy, powiaty, województwa, zatem złożony wcześniej do gminy wniosek, będzie musiał być następnie złożony przez gminę do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład.

Wszystkie informacje dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod niżej załączonym linkiem:
https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow


 

24-01-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2609" ["menu_id"]=> string(1) "0" }