XLI sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

XLI sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Zawiadamia się, że na dzień 24 listopada 2022r. na godz. 11.00 zwołana została XLI sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Warta Bolesławiecka za rok szkolny 2021/2022.
4. Podjęcie uchwał:
a) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok;
b) uchwała sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
c) uchwała o zmianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Warta Bolesławiecka;
d) uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Warcie Bolesławieckiej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
e) uchwała w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Warta Bolesławiecka prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
f) uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Warta Bolesławiecka;
g) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2022 rok.
5. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2021.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.

Projekty uchwał na sesję dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.wartaboleslawiecka.pl/projekty-uchwal-na-xli-sesje-rady-gminy-warta-boleslawiecka

18-11-2022

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2580" ["menu_id"]=> string(1) "0" }