Apel do mieszkańców! Pobór wody z hydrantu przez osoby inne niż uprawnione służby jest kradzieżą!!!

Apel do mieszkańców! Pobór wody z hydrantu przez osoby inne niż uprawnione służby jest kradzieżą!!!

Drodzy Mieszkańcy Gminy Warta Bolesławiecka! Zwracamy się z ogromną prośbą o racjonalne zużycie wody. Informujemy, że obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów do innych celów niż przeciwpożarowych. Pobór wody z hydrantu przez osoby inne niż uprawnione służby jest kradzieżą. W szczególności pobór wody w ten sposób do oprysków lub nawadniania upraw  jest zabroniony.


W związku ze stwierdzonymi  przypadkami samowolnego włączania się do sieci wodociągowych i pobierania wody z hydrantów p.poż. bez odpowiedniego zezwolenia lub bez wystąpienia szczególnych warunków jakimi jest pożar, czy bezpośrednie zagrożenie życia apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki kradzieży wody z ww. urządzeń wodociągowych.

Każdorazowe niekontrolowane uruchomienie hydrantu i intensywny pobór wody powoduje nagłe spadki ciśnień w sieciach wodociągowych oraz zmianę jakości wody. Kradzież wody z hydrantu cechuje bardzo intensywny pobór, powodujący zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych, stanowiących naturalnie wytrącone związki żelaza i manganu. Wzruszenie osadów powoduje zanieczyszczenie wody u pozostałych odbiorców. Większy pobór wody spowodowany jej kradzieżą, zwiększa koszty jej produkcji i przedkłada się na ceny wody dla wszystkich odbiorców.

Prosimy o niezwłoczne przekazywanie wszelkich informacji o takich zdarzeniach do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. pod nr tel. 75 7389343 lub tel. 883 376 700 ewentualnie na adres e-mail: sekretariat@lubkow.pl  

Tylko eliminując proceder kradzieży wody z  hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców Gminy Warta Bolesławiecka. Potrzebne jest współdziałanie,  gdyż tylko mądre i świadome podejście do problemu każdego z nas pozwoli racjonalnie wykorzystać wodę.

Zgodnie art. 28.1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm..): „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1. pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka

 

20-06-2022

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2508" }