Ogłoszenie o sprzedaży działki zabudowanej w Tomaszowie Bolesławieckim

INFORMACJA O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ  działki zabudowanej nr 53 o pow. 0,62 ha wraz ze sprzedażą budynku mieszkalnego na niej się znajdującego oraz działki niezabudowanej nr 17 o pow. 0,16 ha, zlokalizowanych w Tomaszowie Bolesławieckim.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę nr 53 o pow. 0,62 ha, zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim, Gmina Warta Bolesławiecka, wpisana jest  w KW 30041, jako własność osoby fizycznej, sklasyfikowana jako: grunty rolne zabudowane na pastwiskach trwałych klasy III ( B-PsIII) - 0,06 ha, nieużytki (N) - 0,13 ha oraz pastwiska trwałe klasy III ( PsIII) – 0,43 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 53 przeznaczona jest częściowo pod tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej o niskiej intensywności, oznaczone symbolem MN/1(8) oraz częściowo pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej o niskiej intensywności, oznaczone symbolem MN/21 oraz częściowo pod tereny ciągów pieszo- jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDPJ. Na nieruchomości zlokalizowany jest budynek mieszkalny z częścią gospodarczą o łącznej powierzchni około 120 m2 .

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 17 o pow. 0,16 ha, zlokalizowana w Tomaszowie Bolesławieckim, Gmina Warta Bolesławiecka, wpisana jest
w KW 30041, jako własność osoby fizycznej, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe klasy IV ( PsIV). W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 17 przeznaczona jest pod tereny rolnicze- uprawy polowe, oznaczone symbolem R/5.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 75 738 95 97 wew. 25

23-12-2009

Powrót

Galeria

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "25" ["menu_id"]=> string(1) "0" }