UTRACIŁEŚ/AŚ PRACĘ I CHCESZ ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? MOŻESZ OTRZYMAĆ NAWET 41 890 ZŁ DOTACJI NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE FIRMY!!!

UTRACIŁEŚ/AŚ PRACĘ I CHCESZ ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? MOŻESZ OTRZYMAĆ NAWET 41 890 ZŁ DOTACJI NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE FIRMY!!!

Jeżeli mieszkasz na obszarze terenów wiejskich na Dolnym Śląsku i chcesz otworzyć działalność gospodarczą zgłoś się do projektu. Wsparcie dla Przedsiębiorczych!!! W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. może wziąć udział  240 osób powyżej 30-go roku życia, które są:
      osobami bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami;
      lub osobami ubogimi pracującymi;
      lub osobami biernymi zawodowo;
      lub osobami zatrudnionymi na umowy krótkoterminowe oraz osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;
zamieszkującymi tereny województwa dolnośląskiego w szczególności obszary wiejskie;
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 15.11.2021 r. do 26.11.2021 r.
Dokumenty do pobrania na stronie www.darr.pl w zakładce „Projekty” – „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Okres realizacji projektu: maj 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Biuro Projektu:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 213 (II piętro)
Telefon: 74 64 80 416, 74 64 80 400 lub +48 607731800
www.darr.pl; e-mail: monika.starzyk@darr.pl  

SCHEMAT UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Dwuetapowy proces rekrutacji:
Etap I – składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.
Etap II - rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym pod kątem predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawowe wsparcie w ramach projektu:
Etap I – Ocena Predyspozycji Przedsiębiorczych -  spotkania z doradcą zawodowym dla każdego z uczestników/czek projektu w celu dopasowania zakresu wsparcia szkoleniowego i doradczego do potrzeb i możliwości.
Etap II - SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 56-godzinne, (dla osób zamieszkujących powyżej 50km od miejsca szkolenia zapewniamy noclegi i wyżywienie)
Etap III - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – dla minimum 200 uczestników/czek projektu, w wysokości do 23 050,00 zł/firma. Nie wymagamy wkładu własnego!
Etap IV - WSPARCIE POMOSTOWE – środki finansowe w kwocie do 1570,00 zł miesięcznie na firmę, wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na temat rekrutacji i udziału w projekcie są dostępne na stronie: https://www.darr.pl/projekt-wparcie-dla-przedsiebiorczych/#more-812

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH!
nr RPDS.08.03.00-02-058/20

Dofinansowanie projektu z UE
: 8 436 720,05 PLN
     
 

Załączniki:

18-11-2021

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2397" ["menu_id"]=> string(1) "0" }