Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy

Zawiadamia się, że na dzień 9 listopada 2021r. na godz. 10:00 została zwołana XXX sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja odbędzie się w reżimie sanitarnym na Sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem:https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Warta Bolesławiecka za rok szkolny 2020/2021.
4. Podjęcie uchwał:
a) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;
b) uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
c) uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XXIV/232/21 z dnia 09.02.2021r.;
d) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dot. części dz. nr 304/30 o pow. 0,0178ha, obręb Iwiny);
e) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dot. części dz. nr 304/30 o pow. 0,0211ha, obręb Iwiny);
f) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dot. części dz. nr 304/12 -część ogródka działkowego nr 200, obręb Iwiny);
g) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dot. części dz. nr 881, obręb Warta Bol.);
h) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2021 rok.
5. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2020.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.

Klauzula RODO

Materiały na sesję Rady Gminy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/zawiadomienie-o-zwolaniu-xxx-sesji-rady-gminy-1

04-11-2021

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2392" ["menu_id"]=> string(1) "0" }