„Rola rolnika by upadku unikał”

„Rola rolnika by upadku unikał”

„Rola rolnika by upadku unikał” – m.in. pod tym hasłem, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzi w 2021 roku swoje działania prewencyjne. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa. Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy.


Z analiz Kasy wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek:

•      złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie)
•      nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego
•      niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności
•      niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości
•      wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni
•      nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep
i wozów.

Pamiętaj:
•      utrzymuj porządek w obejściu, w pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych
•      dbaj o stan nawierzchni podwórza i ciągów komunikacyjnych
•      prawidłowo wchodź i schodź z maszyn rolniczych, przyczep i wozów
•      stosuj drabiny i podesty do pracy na wysokości
•      zabezpieczaj otwory zrzutowe i kanały gnojowe.


Materiały źródłowe:
- broszury prewencyjne KRUS                                                 
 

Opracowała:     
Danuta Rydz
Samodzielny Inspektor
KRUS PT w Legnicy
 

11-10-2021

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2385" ["menu_id"]=> string(1) "0" }