OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wyłożeniu do wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na okres od 15.10.2021r. do 5.11.2021r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wyłożeniu do wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na okres od 15.10.2021r. do 5.11.2021r.

Wójta Gminy Warta Bolesławiecka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – część II; wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 15 października 2021 r. do 5 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka, w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Warta Bolesławiecka – http://bip.wartaboleslawiecka.pl/ w zakładce: Zagospodarowanie przestrzenne oraz na stronie internetowej: https://giap3.miastoceramiki.eu/gmina_warta_bolesl....

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach ww. planów miejscowych oraz w prognozach oddziaływania na środowisko odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej, Warta Bolesławiecka 29B, 59-720 Warta Bolesławiecka w dniu 25 października 2021 r.:
o godzinie 11:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice;
o godzinie 12:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – część II.


Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kamila.k@wartabol.pl, bądź za pomocą profilu zaufanego od 15 października 2021r. pod adresem: https://espdp.pl/eservices?district=201062&serviceType=UwagiProceduryPlanistycznej

Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka , z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2021 r.


Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem: www.bip.wartaboleslawiecka.pl w zakładce Bezpieczeństwo informacji (RODO).

Szczegółowe informacje o wyłożeniu projektów planów na stronie BIP pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/obwieszczenie-31

07-10-2021

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2382" ["menu_id"]=> string(1) "0" }