Weź bezzwrotną dotację na założenie firmy! „Mój biznes - moja przyszłość” -kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska

Weź bezzwrotną dotację na założenie firmy! „Mój biznes - moja przyszłość” -kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, iż od marca 2021 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie rozpoczyna realizację projektu pn. „Mój biznes - moja przyszłość”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska, działanie POWER 01.02.01. Okres realizacji projektu: od: 2021-03-01 do: 2023-06-30. W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00  zł. Przyznamy aż 60 takich dotacji!!!
 

Wsparciem zostaną objęte osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  •   wiek 18-29 lat
  • bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
  • z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące w rozumieniu KC)
  • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (umowa o pracę / umowy cywilno – prawne, własna działalność gospodarcza zamknięta po 1 marca 2020 r. i minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.
  • nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20.

  Do projektu zostanie zrekrutowanych 60 osób w tym 33 kobiety  i 27 mężczyzn. Co najmniej 7 Uczestników projektu  będą osobami  zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Wsparcie:

  •   bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego (pomoc w pisaniu biznesplanu) – 7 godz. na uczestnika projektu
  • 60 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00zł netto
  • 60 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego -2 000,00zł netto przez okres 6 miesięcy (łącznie aż 12 000,00zł netto)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
513 906 875
513 906 956
513 907 106
lub pod adresem e – mail: mojbiznes@agroreg.com.pl
oraz na stronie: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. - DOTACJE – „MÓJ BIZNES – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Plakat

02-07-2021

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2344" ["menu_id"]=> string(1) "0" }