"SZUKASZ PRACY? PRZYJDŹ DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ"

"SZUKASZ PRACY? PRZYJDŹ DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ"

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej. Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia w:
 

 
Miejsce składania dokumentów:  
Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul.  Poprzeczna 1
66 – 600 Krosno Odrzańskie     

Telefon kontaktowy:

68 358 23 26
68 358 20 76
68 358 22 61
68 358 22 04


Placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14
59-900 Zgorzelec     

Telefon kontaktowy:

75 779 72 28
75 779 72 61

lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej pod adresem: nabor.noosg@strazgraniczna.pl.
W celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty, godziny oraz miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych, kandydaci proszeni są o korzystanie przede wszystkim z możliwości telefonicznego kontaktu.


UWAGA !
W przypadku osobistego stawienia się na czynności związane z procedurą naboru do służby w Straży Granicznej kandydat zobowiązany jest do poinformowania funkcjonariuszy Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG o:
-występowaniu u niego objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
- odbywaniu przez niego obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
- zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
- kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w przeciągu ostatniego tygodnia.
Ponadto kandydat zobowiązany jest do posiadania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz jednorazowych rękawiczek w trakcie pobytu na terenie komendy, bądź placówki NoOSG, a także posiadania przy sobie własnych, niezbędnych artykułów biurowych.
Jednocześnie w miarę możliwości zaleca się przyjazd do komendy, bądź placówki NoOSG indywidualny środkiem transportu.

PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W NADODRZAŃSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ
Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG
- do końca 2021 r. - 60 osób
W przypadku przyjęcia do służby kandydat zostanie mianowany na stanowisko kursanta w 01 grupie uposażenia zasadniczego (zarobki około 2600 zł netto) do czasu zakończenia szkolenia, po ukończeniu kursu na stanowisko zaszeregowane w 02 grupie uposażenia zasadniczego (zarobki około 3600 zł netto).


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ UDZIELA:
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
Sekcja Organizacji i Naboru
Wydziału Kadr i Szkolenia
ul. Poprzeczna 1
66 – 600 Krosno Odrzańskie
tel. 68358 22 04, 68358 23 26 poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 - 15.30
e-mail:nabor.noosg@strazgraniczna.pl
Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonu:

68 358 2204,
68 358 2326,
68 358 2076,
68 358 2261.

Pytania można kierować również drogą elektroniczną pod adresem:
nabor.noosg@strazgraniczna.pl
 

29-01-2021

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2279" ["menu_id"]=> string(1) "0" }