Jednostki OSP z nowym sprzętem

Jednostki OSP z nowym sprzętem

Jednostki OSP z Gminy Warta Bolesławiecka uzyskały w bieżącym roku dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.Trzy jednostki OSP otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie prawie 60 tysięcy złotych, tj. OSP w Warcie Bolesławieckiej 20.000,00zł, OSP w Tomaszowie Bolesławieckim 19.947,38zł oraz OSP w Raciborowicach 19.999,00zł.


Ponadto wymagany finansowy wkład własny na realizację zadania zabezpieczony został przez Gminę Warta Bolesławiecka w łącznej kwocie 25.700,00zł (30% kosztów zadania).


Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.


W ramach dofinansowania jednostki zakupiły sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, miedzy innymi: spalinowy opryskiwacz plecakowy, ratowniczy sprzęt hydrauliczny, butle do aparatów powietrznych, węże tłoczne, rękawice specjalne, kominiarki, ubrania specjalne, hełmy strażackie, ubrania koszarowe, o łącznej wartości 85.646,38zł.

Na zdjęciu zakupione przez OSP Tomaszów Bol. spalinowy opryskiwacz plecakowy, węże tłoczne, hełmy strażackie oraz 3 częściowe ubrania specjalne

 

Na zdjęciu zakupione przez OSP Warta Bol. hełmy strażackie, butle do aparatów powietrznych, rękawice specjalne, kominiarki strażackie oraz ubranie koszarowe


 

02-11-2020

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2254" ["menu_id"]=> string(1) "0" }