KILKA SŁÓW O „WIELKOGABARYTACH”

KILKA SŁÓW O „WIELKOGABARYTACH”

Jak co roku w październiku firma odbierająca odpady z terenu gminy Warta Bolesławiecka, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o., przeprowadziła zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka odbywa się cyklicznie, dwa razy w ciągu roku.


Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zbierano odpady, których na co dzień nie można umieścić w pojemnikach do zbiórki odpadów komunalnych, w tym m.in.: meble, urządzenia AGD, sprzęt RTV. Zbiórka nie obejmowała natomiast odpadów, które nie są odpadami komunalnymi w tym: opon i części samochodowych, odpadów remontowo-budowlanych, tj. gruzu, papy, płyt azbestowych, wanien, brodzików, płyt gipsowo-kartonowych, glazury, ceramiki użytkowej, itp., oraz niekompletnego sprzętu elektrycznego i chemikaliów.
 
Przypominamy, że w przypadku odpadów wielkogabarytowych, poza terminami ich odbioru, istnieje możliwość ich bezpłatnego przyjęcia w PSZOK-u znajdującego się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie 63. Warunkiem jest dowiezienie ich we własnym zakresie.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Warta Bolesławiecka:
•      przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które zostały ustawione w wyznaczonych aptekach na terenie gminy lub przekazywać
do PSZOK,
•      chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do PSZOK,
•      zużyte opony należy przekazywać do PSZOK (limit: do 4 sztuk rocznie),
•      zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach do zbierania baterii, które zostały ustawione w obiektach użyteczności publicznej oraz w placówkach oświatowych na terenie gminy
lub przekazywać do PSZOK,
•      zużyte akumulatory należy przekazywać do PSZOK,
•      odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy przekazywać do PSZOK,
•      ścięte gałęzie drzew i krzewów, pni i konarów pochodzące z ogródków przydomowych, które nie mogły być zagospodarowane we własnym zakresie należy przekazywać do PSZOK,
•      odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do PSZOK (bezpłatnie do 200 kg rocznie, powyżej odpłatnie).

Zbieraniem odpadów niebezpiecznych, w tym m.in. papy i płyt azbestowych, zajmują się specjalistyczne firmy wpisane do Bazy Danych Odpadowych (BDO), które świadczą usługi odpłatnie. Zbieraniem odpadów pochodzących z rozbiórki samochodów zajmują się wyspecjalizowane stacje demontażu pojazdów oraz warsztaty samochodowe, które posiadają odpowiednie pozwolenia.

Niektóre rodzaje odpadów, których nie przyjmuje PSZOK można odpłatnie przekazać do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, jednak z uwagi na panującą epidemię SARS-CoV-2 od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania nie przyjmuje on odpadów od osób prywatnych.

W przyszłości zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. pod numerem telefonu: 75 738-93-43, w przypadku wątpliwości, czy przygotowane przez Państwa odpady zostaną odebrane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

 
 

16-10-2020

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2248" ["menu_id"]=> string(1) "0" }