SEGREGUJESZ = ZYSKUJESZ

SEGREGUJESZ = ZYSKUJESZ

Od dłuższego czasu na terenie gminy Warta Bolesławiecka obserwujemy niepokojące zjawisko pogorszenia się jakości prowadzonej przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych. Zjawisko dotyczy głównie mieszkańców budynków wielorodzinnych, ale i wśród właścicieli domków jednorodzinnych też zdarzają się wyjątki. Przypominamy, że na terenie gminy obowiązuje bezwzględny nakaz segregacji odpadów.

Rzetelna segregacja odpadów komunalnych jest konieczna z jednej strony ze względu na narzucone przepisami poziomy recyklingu które gmina musi osiągnąć, z drugiej na utrzymanie obowiązującej stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ustalona przez Radę Gminy Warta Bolesławiecka i obowiązująca od 1 lipca 2020 r. stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosząca 22,00 zł od osoby miesięcznie jest aktualnie jedną z niższych w okolicy. Aby utrzymać ją na aktualnym poziomie bezwzględna jest dyscyplina mieszkańców i sumienna segregacja odpadów komunalnych.

Tylko działania podjęte „u źródła” pozwolą na utrzymanie obecnych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ! Zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarki odpadami musi się samofinansować, na co duży nacisk kładzie Regionalna Izba Obrachunkowa. Oczywiście jeśli koszt utrzymania systemu jest wyższy niż wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina otrzymuje nakaz wykonania ponownej kalkulacji kosztów, co wiąże się z przerzuceniem kosztów na mieszkańców i wzrostem ponoszonych przez nich opłat.

Informujemy również, że w najbliższym czasie prowadzone będą wzmożone kontrole przestrzegania zasad segregacji odpadów, a osobom i wspólnotom mieszkaniowym, które nie wywiązują się obowiązku właściwej segregacji odpadów komunalnych naliczana będzie w drodze decyzji opłata podwyższona, wynosząca 88,00 zł od osoby.

Reasumując, to od mieszkańców gminy zależy, czy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów uda się utrzymać na aktualnym poziomie !

 

14-10-2020

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2247" ["menu_id"]=> string(1) "0" }