Przypominamy, że odpady posegregacyjne to nie odpady zmieszane! Prosimy o rzetelną segregację

Przypominamy, że odpady posegregacyjne to nie odpady zmieszane! Prosimy o rzetelną segregację

Niewywiązującym się z obowiązku segregacji odpadów, oraz wrzucającym odpady zmieszane do pojemników na pozostałości po segregacji, po jednokrotnym upomnieniu, naliczana będzie opłata podwyższona, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego wynosi 88,00zł za osobę, czyli czterokrotność stawki za odbiór odpadów segregowanych.

Szanowni Mieszkańcy!

W związku ze stale rosnącą ilością odpadów zmieszanych posegregacyjnych odbieranych
z pojemników ustawionych przy budynkach wielorodzinnych przypominamy, że zgodnie
z wprowadzonymi od 1 lipca 2020 r. przepisami prawa miejscowego wszystkich mieszkańców Gminy Warta Bolesławiecka obowiązuje bezwzględny obowiązek segregacji odpadów.

Niestety wciąż obserwujemy problemy związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych szczególnie wśród mieszkańców budynków wielorodzinnych. Słabą stroną jest również utrzymanie czystości w miejscach gromadzenia odpadów (boksach śmietnikowych).

Przypominamy, że realizacja zadań w zakresie segregacji odpadów jak również dbałość o porządek w miejscu ich gromadzenia jest ustawowym zadaniem właścicieli nieruchomości lub zarządców. Prosimy więc zarządców budynków wielorodzinnych o podjęcie skutecznych działań zmierzających do wdrożenia prawidłowych zasad segregacji odpadów przez mieszkańców zarządzanych budynków, poprawy porządku w miejscach gromadzenia odpadów i zapewnienia właściwej ilości pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Obserwujemy, także że niektórzy mieszkańcy nadużywają pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych posegregacyjnych, umieszczając w nich odpady zmieszane, bez wstępnej segregacji. Informujemy, że w workach i pojemnikach do zbiórki odpadów zmieszanych posegregacyjnych można umieszczać wyłącznie odpady, których nie da się już bardziej posegregować i umieścić w pozostałych pojemnikach. Do tego typu odpadów należą między innymi pieluchy jednorazowe, tzw. „pampersy”, odzież i buty. Niewywiązującym się z obowiązku segregacji odpadów, oraz wrzucającym odpady zmieszane do pojemników na pozostałości po segregacji, po jednokrotnym upomnieniu, naliczana będzie opłata podwyższona, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego wynosi 88,00zł za osobę, czyli czterokrotność stawki za odbiór odpadów segregowanych.

Przypominamy również, że w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów należy umieszczać wyłącznie rodzaje odpadów, które zostały wymienione na umieszczonych na pojemnikach naklejkach podkreślając, że odpady z papieru, odpady biodegradowalne i popiół należy umieszczać w pojemnikach luzem, bez worków i toreb foliowych. Brak rzetelnej segregacji odpadów przez mieszkańców wpływa na wzrost ponoszonych przez Gminę kosztów zagospodarowania odpadów.
 

 

08-10-2020

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2242" ["menu_id"]=> string(1) "0" }