Od 8.10.2020r. do odwołania Urząd Gminy dostępny wyłącznie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu

Od 8.10.2020r. do odwołania Urząd Gminy dostępny wyłącznie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu

SZANOWNI MIESZKAŃCY. ZAWIADAMIAM, że wobec wysokiego wzrostu liczby potwierdzonych zakażeń na COVID-19 od dnia 08 PAŹDZIERNIKA 2020 roku do odwołania WSTRZYMUJĘ przyjęcia interesantów w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej.
Wykonywanie zadań ogranicza się do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu:
1)      rejestracji stanu cywilnego,
2)      ewidencji ludności i dowodów osobistych,
3)      pomocy społecznej,
4)      świadczenia usług komunalnych (gospodarka odpadami, pochówki),
5)      administracji architektonicznej, w tym: wypisy, wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji niezbędnej dla prowadzonych inwestycji budowlanych,
6)      ochrony środowiska, w tym: decyzje środowiskowe, usuwanie drzew i krzewów, zgody wodnoprawne.
Wszystkie sprawy w powyższym zakresie należy załatwiać po telefonicznym, (elektronicznym, wysyłką faxem) ich wszczęciu. Gotowe do odbioru dokumenty będą wydawane w strefie wejścia głównego do budynku Urzędu.  W sprawach nagłych proszę kontaktować się pod numerami telefonów:
Urząd Gminy Warta Bolesławiecka: 75 7389592; 75 7389597; 75 7389573; FAX 75 7389 523
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 75 7389 338
W sprawach pozostałych prosimy o kontakt z pracownikiem merytorycznym, poprzez sekretariat Urzędu lub telefon do GOPS w Warcie Bolesławieckiej.
Wpłat podatków, opłat i innych należności należy dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banków lub placówki pocztowej.

              Wójt
/-/ Mirosław HaniszewskiINFORMACJE DODATKOWE DLA MIESZKAŃCÓW W ZWIĄZKU Z WSTRZYMANIEM/OGRANICZENIEM OD DNIA 08 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI OBYWATELI  


a)        bezpośrednie numery telefonów do stanowisk merytorycznych w Urzędzie Gminy:
parter
Ewidencja ludności dowody osobiste      756102001
Egzekucja podatków      756102002
USC      756102003
Infrastruktura komunalna - wycinka drzew      757389571
Podatki – naliczanie, zmiany      756102004
I piętro
Sekretariat      756102015
Sekretarz      757389901
Geodezja, rolnictwo, bezdomne zwierzęta      756102007
Ochrona środowiska, cmentarze komunalne      756102009
Planowanie przestrzenne      757389112
Inwestycje komunalne, oświetlenie uliczne      756102010
podatek od środków transportu, egzekucja-odpady      757389410
Fax      757389523
Zamówienia publiczne, nieruchomości, dzierżawy      757389068
II piętro
Zarządzanie kryzysowe, inwestycje drogowe      756102012
Oświata      756102013
Działalność gospodarcza      757310106
Rada Gminy      757389538
 

b)      numery główne centrali Urzędu Gminy:     
757389597, 757389592, 757389539, 757389573, 757310105
c)      mail: urzad@wartabol.pl
d)      epuap: 52om84quuz
e)      SKRZYNKA POCZTOWA na drzwiach wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy – pozwala na umieszczenie w niej korespondencji bez konieczności kontaktu z pracownikiem Urzędu Gminy. Dokumenty umieszczone w skrzynce są wyjmowane co najmniej raz dziennie w godzinach pracy Urzędu, a następnie poddane 24-godzinnej kwarantannie. Po tym okresie trafiają do pracowników, którzy zajmują się Państwa sprawą. Dobrowolne podanie numeru telefonu lub adresu mail ułatwi z Państwem kontakt w celu doprecyzowania treści wniosku lub przekazania informacji o terminie odbioru gotowego dokumentu.
 

Przepraszając za utrudnienia informujemy, że decyzja o ograniczeniu bezpośredniej obsługi ma na celu konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz zatrudnionym w Urzędzie i GOPS pracownikom.

 

05-10-2020

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2241" ["menu_id"]=> string(1) "0" }