Projekt Zdalna Szkoła+

Projekt Zdalna Szkoła+

Gmina Warta Bolesławiecka uzyskała dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów w ramach realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". W ramach dofinansowania w kwocie 55.000,00zł gmina zakupiła 20 laptopy, które trafią do 5 placówek oświatowych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka a następnie będą użyczone dla potrzebujących uczniów.


Dnia 03 czerwca 2020r. zakupione 20 laptopów dla uczniów zostały przekazane dla poszczególnych szkół zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 6121636289.

Szkoła      przydzielona liczba laptopów na szkołę:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych      5 szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej      4 szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim      5 szt.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach      5 szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczytnicy      1 szt.
Razem      20

03-06-2020

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2192" ["menu_id"]=> string(1) "0" }