Można otrzymać zwrot 90% poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem

 Można otrzymać zwrot 90% poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem

Projekt pt. „Aktywny rodzic  z Powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna. Projekt skierowany jest do osób:


- zamieszkujących na terenie gmin: Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zawidów, Zgorzelec, Bolesławiec.

- sprawujących opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do 3 lat,

- niewykopujących pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem,

- chcących wrócić do zatrudnienia.

W ramach projektu:

      Osoby przebywające na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim mogą uzyskać w ramach projektu zwrot 90% poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – średnio 765,00 zł. / miesiąc


      Osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz osoby niepracujące mogą uzyskać zwrot 90% poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię – do 2116,80  zł /miesiąc.

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie  http://biz.aktywnirodzice.eu/  lub na profilu na Facebook    https://www.facebook.com/aktywnirodzicebiz/

15-01-2020

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2132" ["menu_id"]=> string(1) "0" }