UWAGA! Wystąpiło zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków!

UWAGA! Wystąpiło zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków!

Osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązane są do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Obowiązek zgłaszania dotyczy wszystkich osób  utrzymujących drób lub inne ptaki na potrzeby własne  Zgłoszenia można składać  osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od poniedziałku  do piątku w godzinach od 7 -15 , lub telefonicznie pod  nr tel. 75 730 10 86. Osobom, które nie dokonają zgłoszenia grożą wysokie kary! Więcej informacji w poniższym Komunikacie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

Komunikat nr 1  z dnia 03 stycznia 2020 roku
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu
w związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków

 
  W związku z pojawieniem się na terenach województwa lubelskiego oraz wielkopolskiego ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 , Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu    przypomina  wszystkim osobom    utrzymującym  drób że zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2368) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków: osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązane są do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Ponadto istnieje obowiązek odosobnienia    drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w innymi ptakami szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiając kontakt z drobiem lub utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,


Obowiązek zgłaszania dotyczy wszystkich osób  utrzymujących drób lub inne ptaki na potrzeby własne  Zgłoszenia można składać  osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od poniedziałku  do piątku w godzinach od 7 -15 , lub telefonicznie pod  nr tel. 75 730 10 86.


- Kto będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przetrzymuje zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.


- Kto nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstw przed przenikaniem czynnika zakaźnego podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.


- Kto nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.


                                                                                                                                                                                                                                    Powiatowy    Lekarz Weterynarii
                                                                                                                                                                                                                                                                w  Bolesławcu
                                                                                                                                                                                                                                                            Joanna  Ligór-Tkacz
                                                                                                                                     

 

08-01-2020

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2130" ["menu_id"]=> string(1) "0" }