Program Mały Strażak

Program Mały Strażak

Jednostki OSP z Gminy Warta Bolesławiecka otrzymały dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu ,,Mały Strażak”.Trzy jednostki OSP otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 48.100,00 złotych tj. OSP w Warcie Bolesławieckiej 20.000,00zł, OSP w Tomaszowie Bolesławieckim 20.000,00zł oraz OSP w Raciborowicach 8.100,00zł.

Celem programu jest podnoszenie - unowocześnienie potencjału technicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii i ich skutków mających wpływ na środowisko na terenie województwa dolnośląskiego. Finansowy wkład własny na realizację zadania w wysokości 10% kosztów zabezpieczony został przez Gminę Warta Bolesławiecka.

W ramach dofinansowania jednostki zakupiły między innymi: armaturę wodną (lanca gaśnicza, kurtyna wodna, myjka do węży, prądownica wodna), mostki przejazdowe, węże pożarnicze, najaśnicę akumulatorową, kamerę termowizyjną, detektor wielogazowy, elektryczne pompy szlamowe, piły do stali i betonu, piły do drewna.

29-11-2019

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2120" }