Zaproszenie na konferencję pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne – wyzwania i możliwości w regionie transgranicznym Polski i Saksonii”

Zaproszenie na konferencję pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne – wyzwania i możliwości w regionie transgranicznym Polski i Saksonii”

W imieniu Partnerów realizujących projekt „TRANSGEA - Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu”  mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne – wyzwania i możliwości w regionie transgranicznym Polski i Saksonii”, która odbędzie się 30 września  w Zgorzelcu (Miejski Dom Kultury, ul. Parkowa 1 ) w godzinach 10.00 -15.00.


Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego, którzy są zainteresowani tematem i mają  lub mogą mieć wpływ na podejmowanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w obszarze swojej aktywności.

W trakcie konferencji chcemy się z Państwem podzielić  obserwowanymi tendencjami zmian klimatu, szczególnie w aspekcie suszy, której skutki na tym obszarze są szczególnie mocno widoczne i odczuwalne. Będziemy również dzielić się z Państwem dobrymi praktykami projektu, które są ciekawymi przykładami lokalnych  działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Mogą być  inspiracją do podejmowania praktycznych działań przez samorządy, organizacje i mieszkańców.

Zagadnienia poruszane w projekcie TRANSGEA - zmiany klimatu oraz problematyka adaptacji do zmian klimatu - pojawiają się w sferze zainteresowań na wszystkich szczeblach administracji terytorialnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy obserwowane ekstremalne zjawiska pogodowe powodują zagrożenie dla mieszkańców oraz liczne szkody materialne. Zagadnienia zmian klimatu powinny być ujmowane w dokumentach strategicznych poszczególnych JST. Tym samym efekty pracy i wypracowane produkty projektu TRANSGEA pozwolą dać obraz warunków klimatycznych powiatów w obszarze pogranicza polsko-saksońskiego, a także szeroki wachlarz dobrych praktyk adaptacji do zmian klimatu w lokalnej skali.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać elektronicznie na adres talar.zielonaakcja@onet.pl lub woznicka@zielonaakcja.pl do dnia 20 września. Udział w konferencji jest bezpłatny.


Więcej informacji na stronie www.transgea.eu, www.zielonaakcja.pl 


Liczymy na zainteresowanie z Państwa strony i udział w spotkaniu.


Program
II Konferencja „Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne – wyzwania i możliwości w regionie transgranicznym Polski i Saksonii”

Data: 30 września  2019
Miejsce: Miejski Dom Kultury, ul. Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec
Organizatorzy:
 
Czas      Wystąpienie      Prezentujący
09.30-10.00      Rejestracja uczestników, kawa powitalna      Sala konferencyjna
10.00 - 10.15      Powitanie i przedstawienie programu      IMGW - PIB
10.15 - 10.30      TRANSGEA – Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych – przykłady dobrych praktyk      Mariusz Adynkiewicz-Piragas – IMGW – PIB PP1
10.30 – 10.45      Susza czy powódź w kontekście zmian klimatycznych – przykłady działań adaptacyjnych w projektach międzynarodowych        Mariusz Adynkiewicz – Piragas IMGW-PIB PP1
10. 45 – 11.05      Mała retencja w warunkach zmian klimatu na terenie miast i obszarów wiejskich      Sylwia Horska – Schwarz  Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja PP4
11.05 – 11.20      Ochrona klimatu w skali lokalnej na przykładzie powiatu żarskiego       Tomasz Żółkiewicz – Fundacja Natura Polska PP5
11.20 – 11.40      Świadomość społeczna  zmian klimatu – co zachęca mieszkańców do podejmowania praktycznych działań łagodzących skutki zmian klimatu      Irena Krukowska-Szopa Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” PP4
11.40– 12.10      Przerwa kawowa     
12.10– 12.25      Zmiany klimatu i ich wpływ na seniorów          Jurgen Fromberg Güsa – PP2
12.25 – 12.45      Edukacja młodzieży o zmianach klimatu w rejonie transgranicznym. Sprawozdanie z przeprowadzonych działań w zakresie mikroadaptacji    Frank Lehmann SAPOS gGmbH– PP3
12.45 – 13.30      Dyskusja w grupach: Jakie zjawiska związane ze zmianami klimatu obserwujemy w swojej okolicy ? Jakie działania już podejmujemy i jakie  możemy podejmować jako mieszkańcy, organizacje,  samorząd ? Jak możemy współpracować regionalnie i transgranicznie w tym zakresie ?      Moderacja dyskusji w mniejszych grupach
13.30 – 14.15      Relacje z dyskusji w grupach. Podsumowanie konferencji          IMGW-PIB
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
14.15 – 15.00      Lunch     


 

Załączniki:

23-09-2019

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2095" ["menu_id"]=> string(1) "0" }