UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

Wójt Gminy  Warta Bolesławiecka informuje, że każdy wyborca może sprawdzić czy został ujęty w spisie wyborców sporządzonym w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień    13 października 2019 r.  Spis będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy pokój nr 3- parter budynku Urzędu Gminy w godzinach od 7:30 do 14:00, od dnia 23.09.2019 r. do dnia 07.10.2019 r.


Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie  (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.


Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
                                                                                                                                 

Wójt Gminy
(-) Mirosław HaniszewskiPodstawa prawna
1)      Rozdział 5-Spis wyborców ustawy z dnia 5stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U.z 2019 r., poz.684).
2)      Rozporządzenie MSW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U.  z 2015 r., poz.5).
 

23-09-2019

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2094" ["menu_id"]=> string(1) "0" }