ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI OD 1 LIPCA 2019

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI OD 1 LIPCA 2019

Z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych oraz nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty dla nieruchomości zamieszkałych naliczane są od osoby, a nie jak wcześniej od wielkości gospodarstwa domowego. Opłaty wynoszą 15,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny i 30,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


Dodatkowo mieszkańcy gminy nieposiadający własnych pojemników do zbiórki odpadów nadal mogą korzystać z usługi wyposażenia nieruchomości w zestaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów lub pojemnika na odpady zmieszane ponosząc miesięczną nie zmienioną opłatę:
w przypadku segregacji odpadów:
a) w wysokości 3,00 zł za komplet o pojemności 240 l,
b) w wysokości 11,00 zł za komplet o pojemności 1100 l (tylko nieruchomości wielorodzinne);
w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów:
a) w wysokości 3,00 zł za 1 pojemnik o pojemności 240 l,
b) w wysokości 11,00 zł za 1 pojemnik o pojemności 1100 l (tylko nieruchomości wielorodzinne).
 
Zmianie uległy również terminy wnoszenia opłat. Od 1 lipca 2019 r. mieszkańcy gminy będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca miesiąca za miesiąc w którym była wykonywana usługa odbioru odpadów, tj. za lipiec do końca lipca, itd., przy czym w lipcu b.r. wyjątkowo przypadną dwie płatności (za czerwiec do 5 lipca i za lipiec do 31 lipca).

Ponadto wszystkie nieruchomości jednorodzinne w których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów wyposażane będą przez firmę odbierającą odpady w worki do zbiórki odpadów zmieszanych posegregacyjnych. Jeżeli ze względu na rodzaj ogrzewania w nieruchomości nie jest wytwarzany popiół pojemnik przeznaczony do jego zbiórki zostanie zabrany lub wymieniony na wniosek właściciela nieruchomości na inny rodzaj pojemnika przeznaczonego do zbiórki odpadów segregowanych.

Natomiast wszystkie nieruchomości wielorodzinne i niezamieszkałe w których prowadzona  jest selektywna zbiórka odpadów będą wyposażane przez firmę odbierającą odpady w dodatkowe pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych posegregacyjnych.

W workach lub pojemnikach do zbiórki odpadów zmieszanych posegregacyjnych mieszkańcy umieszczać będą odpady, których nie można posegregować i umieścić w pozostałych pojemnikach (zgodnie z naklejkami na pojemnikach, które niebawem zostaną wymienione na nowe). Do odpadów zmieszanych posegregacyjnych muszą trafić również pieluchy jednorazowe, tzw. „pampersy”.
 
Informujemy również, że uprawieni pracownicy będą raz w miesiącu wyrywkowo dokonywali kontroli przestrzegania zasad segregacji odpadów w pojemnikach. W przypadku stwierdzania ich naruszenia odbiór odpadów z nieruchomości będzie wstrzymywany do momentu wyjaśnienia sprawy, a właściciel nieruchomości obciążany będzie na podstawie wydanej decyzji dwukrotnie wyższą opłatą za odbiór odpadów zmieszanych. 

W pierwszej połowie lipca b.r. mieszkańcy otrzymają listownie druki wpłat, które przygotowano  w oparciu o dane zawarte w deklaracjach posiadanych przez tut. Urząd, ulotki informacyjne  oraz czyste druki deklaracji, które ze względu na zmianę zasad segregacji odpadów i stawek opłat należy wypełnić i złożyć w pok. nr 7 Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka lub u sołtysa wsi w terminie  do 31 lipca 2019 r.


Mamy nadzieję, że nowy, funkcjonujący od 1 lipca 2019 r. w Gminie Warta Bolesławiecka system gospodarki odpadami spotka się z pozytywną oceną mieszkańców i będzie bardziej sprawiedliwy szczególnie w zakresie sposobu naliczenia opłat.Załączniki:

02-08-2019

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2082" }