Informacja. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Informacja. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.


Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:
1.      Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
2.      Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
3.      Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia. Uczestnicy projektu mogą liczyć na:
1.      Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
2.      Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
3.      Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
-      Autoprezentacja
-      Organizacja czasu pracy
-      Cele, reguły, konsekwencje
-      Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
-      Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
4.      Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
5.      Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6.      Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
7.      Wsparcie opiekunów stażowych.


W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
1.      profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
2.      wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
3.      ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
4.      materiałów szkoleniowych;
5.      wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
6.      zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
7.      dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.


Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu
więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie 

12-07-2019

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2080" ["menu_id"]=> string(1) "0" }