IX sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

IX sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień  27 czerwca 2019r. na godz. 10:00 zwołuje IX  sesję Rady  Gminy  Warta Bolesławiecka z następującym porządkiem obrad:
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2.      Wnioski do porządku obrad.
3.      Informacja PSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu na temat podejmowanych działań na rzecz budowy nowych sieci gazociągów na terenie gminy Warta Bolesławiecka.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2019 rok.
5.      Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Projekt uchwały został opublikowany na stronie podmiotowej BIP pod adresem:

http://bip.wartaboleslawiecka.pl/projekt-uchwaly-na-ix-sesje-rady-gminy

MIEJSCE SESJI: sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, II piętro

 

Transmisja sesji Rady Gminy  odbędzie się pod adresem:https://www.youtube.com/channel/UCsKwxLQ9-jtVslWe1jWBrQQ/live

Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Sesje Rady Gminy Warta Bolesławiecka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


Informuje się, że każdy biorąc udział w obradach Rady Gminy Warta Bolesławiecka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich rozpowszechnianie w Internecie  w postaci transmisji poprzez konto Gminy w serwisie YouTube i nagrań video udostępnianych na stronach internetowych gminy pod adresem: 
www.bip.wartaboleslawiecka.pl  i  www.wartaboleslawiecka.pl


 

19-06-2019

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2071" ["menu_id"]=> string(1) "0" }