Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2019 r.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40C pok. nr 3b (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnictwo jest świadczone w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek:      od godz. 14.00 do godz. 18.00,
Wtorek:                    od godz. 8.00 do godz. 12.30,
Środa                          od godz. 13.30 do godz. 18.00,
Czwartek                od godz. 8.00 do godz. 12.30,
Piątek                          od godz. 10.30 do godz. 15.00.

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Górze.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy doradca: Arkadiusz Krzemiński.
Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 730 10 36.

 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2019 r.:Punkty prowadzone przez Powiat:

      Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12 pokój nr 4 (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

a)          od poniedziałku do czwartku: w godz. 11.00 – 15.00,
b)          piątek: w godz. 8.00 – 12.00.

  Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:
1)        adwokat Michał Chudzik,
2)        adwokat Daria Mularska,
3)        adwokat Justyna Olechnowicz,
4)        adwokat Agnieszka Śmigalska,
5)        adwokat Marcin Zatwarnicki

      Punkt w Nowogrodźcu – siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogrodźcu, ul. Asnyka 53, pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

a)          poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 8.00 – 12.00,
b)          czwartki w godz. 9.00 - 13.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:
1)          poniedziałek - radca prawny Daria Ziemiańska - Stanek,
2)          wtorek - radca prawny Szymon Biniaszczyk,
3)          środa - radca prawny Eliza Polachowska,
4)          czwartek - radca prawny Sylwia Mikołajczyk,
5)          piątek - radca prawny Sylwia Borodyn

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w ww. punktach po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 75 612 17 19, czynnym codziennie w następujących godz.:

poniedziałek: 7.30 – 17.00,
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,
piątek – 7.30 – 14.00.

Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Górze, ul. Stefana Batorego 8, 56 - 200 Góra - organizację pozarządową, która  została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

        Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy
w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek:      od godz. 15.00 do godz. 19.00,
Wtorek:                    od godz. 14.30 do godz. 19.00,
Środa                          od godz. 7.30 do godz. 12.00,
Czwartek                od godz. 14.30 do godz. 19.00,
Piątek                          od godz. 7.30 do godz. 12.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni: Szymon Biniaszczyk i Paweł Hryń.

  Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 731 21 07, wew. 33.

        Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40C pok. nr 3b (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnictwo jest świadczone w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek:      od godz. 14.00 do godz. 18.00,
Wtorek:                    od godz. 8.00 do godz. 12.30,
Środa                          od godz. 13.30 do godz. 18.00,
Czwartek                od godz. 8.00 do godz. 12.30,
Piątek                          od godz. 10.30 do godz. 15.00.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy doradca: Arkadiusz Krzemiński.

Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 730 10 36.

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Od 1 stycznia 2019 r. z bezpłatnych usług prawników będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie takie podpisuje się podczas wizyty u prawnika w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Usługi prawnicze będą zatem dostępne zarówno dla osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się z zadłużeniami itp.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie osoby uprawnionej składane podczas wizyty u prawnika, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
-              prawo rodzinne,
-              prawo pracy,
-              ubezpieczenia społeczne,
-              sprawy administracyjne,
-              prawo podatkowe,
-              sprawy cywilne,
-              sprawy karne,
-              prawo podatkowe,
-              przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-              poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

-              wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

-              sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

-              sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bolesławiecki w porozumieniu z gminami: Nowogrodziec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka.

Lista placówek Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego do pobrania z poniższego załącznika
 

Załączniki:

02-01-2019

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2000" }