PRZYPOMNIENIE dla ROLNIKÓW

PRZYPOMNIENIE dla ROLNIKÓW

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 września do 30 września br. wraz z fakturami VAT (lub uwierzytelnionymi kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2010 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 roku wynosi 73,10zł x ilość ha użytków rolnych.

Termin wypłaty: 2 - 30 listopada.

Druk WNIOSKU do pobrania ze  strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub w Urzędzie Gminy.

Miejsce załatwienia sprawy - na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat, pokój nr 2, parter; tel. 075-738-95-92 wew.32.

Sposób wypłaty - gotówką w kasie Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej (I piętro) lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

UWAGA:

Faktury załączane do wniosku powinny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798).

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonka).

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku załącza się odpis z tego rejestru.

23-08-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "176" ["menu_id"]=> string(1) "0" }