Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rad Gminy zwołał sesję na dzień 27 sierpnia 2010r. na godz. 15.oo z następującym porządkiem obrad:

  1. Podjęcie uchwał:

- w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,


- w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia pomocy finansowej gminie Zgorzelec (powódź),
- w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Iwiny na lata 2010-2018 (dot. boisk sportowych),
- w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Raciborowice Górne i Raciborowice Dolne na lata 2010-2018 (dot. boisk sportowych),
- w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Tomaszów Bolesławiecki na lata 2010-2018 (dot. boisk sportowych),
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na rok 2010,
- w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010,
- w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

2. Konsultacje w sprawie konieczności opracowania Programu antypowodziowego dla gminy Warta Bolesławiecka
3. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i sprawy różne.

Miejsce sesji: sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, II piętro.

Projekty uchwał publikowane są na stronie BIP.


 

20-08-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "175" ["menu_id"]=> string(1) "0" }