FUNDUSZ SOŁECKI w gminie Warta Bolesławiecka

FUNDUSZ SOŁECKI w gminie Warta Bolesławiecka

W roku 2011 sołectwa gminy Warta Bolesławiecka będą miały do dyspozycji łącznie 214.617,87zł na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich. Przypominamy mieszkańcom i radom sołeckim, że na złożenie wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2011 jest czas tylko do dnia 30 września 2010r. Wcześniej powinny odbyć się zebrania wiejskie.

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Z danych MSWiA wynika, że tylko 45,3 proc. gmin (tj. 1122 spośród 2500 gmin w kraju) zdecydowało się na wyodrębnienie w budżecie roku 2011 środków na fundusz sołecki.

Dla poszczególnych sołectw naszej gminy wielkość funduszy zagwarantowanych na rok 2011 przedstawia się następująco:

 1. Iwiny:  25.863,81zł
 2. Jurków:  13.604,36zł
 3. Lubków:  19.863,40zł
 4. Raciborowice Dolne:  25.863,81zł
 5. Raciborowice Górne:  25.863,81zł
 6. Szczytnica:  25.863,81zł
 7. Tomaszów Bolesławiecki: 25.863,81zł
 8. Warta Bolesławiecka:  25.863,81zł
 9. Wartowice:  15.880,37zł
 10. Wilczy Las:  10.086,88zł


Wniosek powinien spełniać określone przepisami prawa wymogi, tj. powinien:

 • być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa,
 • zawierać wskazanie przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów (koszty wykonania projektu technicznego, zakupy materiałów, koszty wykonania, inne);
 • dotyczyć przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy;
 • być przekazany Wójtowi Gminy przez sołtysa w terminie do dnia 30 września 2010r. celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na rok 2011.

  Poprzedni artykuł nt. funduszy sołeckich

 

 

12-08-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "167" ["menu_id"]=> string(1) "0" }