GMINA Warta Bolesławiecka PODTOPIONA

GMINA Warta Bolesławiecka PODTOPIONA

W dniu 6 i 7 sierpnia br. po przejściu deszczy nawalnych w okolicach Raciborowic i Iwin doszło do podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarstw, głównie w rejonie Raciborowic Górnych. W wyniku wstępnej oceny szacuje się, że ucierpiało w tym rejonie około 16 gospodarstw domowych.

W ratowaniu dobytku mienia i ludzi uczestniczyło wielu mieszkańców-ochotników wsi Raciborowice, jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz państwowa straż pożarna.

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka pragnie podziękować wszystkim uczestnikom dwudniowej akcji ratowania dobytku:
- jednostkom ochotniczych straży pożarnych Raciborowice, Warta Bolesławiecka, Jurków Tomaszów Bol. oraz jednostce OSP z Różyńca,
- kierującym akcją PSP z Bolesławca,
- Panu Staroście Bolesławieckiemu Cezaremu Przybylskiemu oraz Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego SP – Panu Grzegorzowi Dziadek,
- pracownikom GZGK w Lubkowie
a także:
- mieszkańcom Raciborowic, szczególnie tym którzy użyczyli swojego sprzętu tj. Panom: Tomaszowi Dolińskiemu, Stanisławowi Hołodowskiemu, Krzysztofowi Złotek, Zbigniewowi Hołodowskiemu
- Panu Arkadiuszowi Szajna, który z grupą młodzieży rozwoził swoim ciągnikiem worki z piaskiem;
- Panu Michałowi Bojanowskiemu – Radnemu Powiatu, Panom: Romanowi Dziedziczak i Franciszkowi Haniszewskiemu – Radnym Gminy
- sołtysom obu części wsi: Pani Józefie Dziedziczak i Panu Zbigniewowi Haniszewskiemu.

W dniu 8 sierpnia 2010 zarządzeniem Wójta Gminy Warta Bolesławiecka został powołany zespół do spraw szacowania strat.
Począwszy od dnia 9 sierpnia br. Zespół rozpoczął swoje działania przygotowując niezbędne formularze, a w dniu 10 sierpnia 2010 roku zwizytuje wszystkie posesje, które ucierpiały na skutek działania żywiołu, sporządzając protokoły oraz dokumentację fotograficzną, które w dalszym etapie pozwolą na wstępne oszacowanie strat.

 

09-08-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "163" ["menu_id"]=> string(1) "0" }