Zaproszenie dla mieszkańców i przedsiębiorców

ZAPROSZENIE dla mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Warta Bolesławiecka,  którzy mają pomysł na zmianę swojego otoczenia, m.in.chcą stworzyć dla siebie miejsce pracy, założyć gospodarstwo agroturystyczne ...

Przygotowując się do kolejnego okresu programowania na lata 2007-2013 w ramach Programu Leader+, decyzją dotychczasowych przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Fundacji „Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza” oraz sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego, powstało nowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”. Zebranie założycielskie odbyło się 18.04. 2008r. w Gryfowie Śląskim. Obecnie Partnerstwo Izerskie swoimi działaniami obejmować będzie obszar gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, oraz miasta do 5 tysięcy: Gryfów Śląski, Leśna, Lubomierz, Lubań, Lwówek Śląski, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn, Stara Kamienica, Sulików, Świeradów Zdrój, Wleń, Zgorzelec. Nieco później do naszej grupy dołączyły gminy Zawidów i Warta Bolesławiecka.

Celami Stowarzyszenia są: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony i promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans, aktywizowanie ludności wiejskiej oraz opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokument ten umożliwi podjęcie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru LGD mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną, artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania.

Walne zebranie członków powołało Zarząd i Komisję Rewizyjną, w których skład wchodzą:
ZARZĄD

  1. Mulik Bożena – Prezes
  2. Kaziów Ludwik – Wiceprezes
  3. Bucki Jerzy
  4. Marciniak Jan
  5. Pająk Wojciech
  6. Spolnik Adam
  7. Szczęsna Mariola

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Dyjur Rafał
  2. Słubicki Kazimierz
  3. Żurek Elżbieta

Nowo Powstałe Stowarzyszenie "Partnerstwo Izerskie" w kolejnym okresie programowania będzie miało przede wszystkim na celu przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków na realizację projektów, które zgodnie z kierunkami Lokalnej Strategii Rozwoju będą realizowane. Trwają konsultacje do Strategii. Stowarzyszenie wybrało Radę Programową, która jest organem decyzyjnym do wyboru projektów.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych mających pomysły na zmianę swojego otoczenia i wyglądu swojej „małej ojczyzny”. Gospodarstwa Agroturystyczne, osoby które chciałyby stworzyć miejsce pracy dla Siebie, Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły Sportowe, Zespoły Folklorystyczne, OSP, Domy Kultury, Kluby, Stowarzyszenia, Przedsiębiorców.
Na obszarze naszego partnerstwa jest to duży potencjał, który ma szansę na swoją aktywność i rozwój Pogórza Izerskiego.

Zapytania o dodatkowe informacje należy kierować pod adres:

jedenastkaizerska@jedenastkaiz.nazwa.pl

23-12-2009

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "15" ["menu_id"]=> string(1) "0" }