OFERTA dla firm

OFERTA dla firm

DOTACJE UNIJNE DLA POLSKICH FIRM do 200 tys. PLN. - zgłoszenia do II rundy aplikacyjnej.

Na przełomie maja i czerwca 2010 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. PLN! Nasza firma w ramach w/w działania świadczy usługi doradcze, przygotuje i rozliczy Państwa wnioski o dofinansowanie.

 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą:

- udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy

- udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą

- wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym

- uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny

- doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

 

W I etapie powyższego działania możecie Państwo aplikować o pieniądze na usługę sporządzenia "Planu Rozwoju Eksportu". Kwota dotacji, jaką można uzyskać to 10.000 zł. Maksymalny % dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Uwaga! Całkowity koszt przygotowania Planu Rozwoju Eksportu, po uzyskaniu dofinansowania, wyniesie jedynie 2.500 PLN
Zatwierdzenie Planu Rozwoju Eksportu daje Państwu możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 200.000PLN na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne.

 

W II etapie aplikujecie Państwo o pieniądze na działania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu. W etapie tym możecie Państwo uzyskać do 200.000 zł (co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.)

 


Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Działanie 6.1 prosimy o kontakt z nami:

tel./faks:+48 22 875 09 01

+48 22 875 09 00

e-mail: zanetaslowik@cig-promocja.pl

 

C e n t r u m I n f o r m a c j i G o s p o d a r c z e j

00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6

e-mail: cigbiuro@gmail.com

tel. +48 22-875 09 00

 

17-06-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "137" ["menu_id"]=> string(1) "0" }