Centrum kształcenia na odległość w Raciborowicach Górnych

Centrum kształcenia na odległość w Raciborowicach Górnych

W dniu 04.03.2008 roku w Raciborowicach Górnych odbyło się uroczyste otwarcie „Centrum kształcenia na odległość na wsiach”.

Centrum przyczyni się do rzeczywistego podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców gminy , w tym osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach obszarów wiejskich. Centrum jest efektem uczestnictwa gminy w realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach”.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 2 – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy; Działanie 2.1. – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie; Schemat a – Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią i miastem . Instytucją wdrażającą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Misją programu jest umożliwienie mieszkańcom wsi korzystania z nowoczesnych narzędzi i metod kształcenia oraz podnoszenie kwalifikacji i zwiększania poziomu wykształcenia bez konieczności opuszczania miejsc zamieszkania.

Gminne „Centrum kształcenia na odległość „ wyposażone jest w 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem graficznym i narzędziami doradztwa zawodowego. Jedno stanowisko posiada specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające osobom niepełnosprawnym pracę z komputerem.

Dla uczestników udostępniona jest platforma edukacyjna wraz z zestawem 50 różnorodnych kursów z zakresu między innymi : zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych , szkoleń przedmiotowych.

Dla uczestników udostępniona jest platforma edukacyjna wraz z zestawem 50 różnorodnych kursów z zakresu między innymi : zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych , szkoleń przedmiotowych.

23-12-2009

Powrót

Galeria

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "13" ["menu_id"]=> string(1) "0" }