Fundusz Sołecki

Fundusz Sołecki

Wyposażenie świetlic wiejskich, doposażenie OSP, remonty i modernizacje remiz i obiektów sportowych, zagospodarowanie terenów i organizacja festynów – to najczęstsze zadania, które mieszkańcy gminy Warta Bolesławiecka chcą realizować w roku bieżącym w ramach funduszy sołeckich.

 

Wnioski o przyznanie środków złożyły wszystkie sołectwa jeszcze w roku ubiegłym. Obecnie w sołectwach trwają jeszcze prace przygotowawcze tj. opracowywanie dokumentacji, załatwianie pozwoleń na budowę, poszukiwanie najtańszych ofert na zakup sprzętu i materiałów. Niewątpliwie trudnym elementem wdrażania w życie planów sołectwa może być wkład własny mieszkańców tzw. robocizna (czyn społeczny). Czas pokaże, czy jest to element hamujący czy też mobilizujący do współdziałania mieszkańców.


Sołectwa mają do dyspozycji od 9 do ponad 25 tys.zł., w zależności od liczby mieszkańców. W sumie w roku 2010 kwota środków wyodrębniona na fundusze sołeckie wynosi 199.833,30zł. Z budżetu państwa Gmina Warta Bolesławiecka może liczyć jedynie na zwrot 10% rzeczywistych wydatków.


Wiadomo już, że mieszkańcy wsi będą mieli możliwość korzystania z funduszy sołeckich także w roku przyszłym tj. 2011. Rada Gminy podjęła taką decyzję na sesji odbytej w dniu 30 marca 2010r. Jakie zadania zostaną zaplanowane do realizacji w roku 2011 zdecydują mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich, które muszą się odbyć kilka dni przed 30 września br. – data ta jest ostatecznym terminem złożenia Wniosku. Harmonogram zadań ustalony we wniosku nie podlega zmianom w trakcie roku. Dlatego też ważnym jest, by były one dokładnie przemyślane przez zebranie wiejskie. Należy również zwrócić uwagę na kwalifikację zadania, bowiem ustawa o funduszu sołeckim wyraźnie reguluje kwestie związane z przeznaczeniem środków z funduszy sołeckich i nie przewiduje częściowego odrzucenia wniosku wielozadaniowego, w którym jedno z inwestycji nie będzie zadaniem własnym gminy i nie będzie zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy.


Dla mieszkańców, którzy w roku poprzednim nie interesowali się możliwościami jakie daje fundusz sołecki ale mają pomysł na wykorzystanie tych środków na poprawę warunków życia w swojej miejscowości i będą chcieli ponosić współodpowiedzialność za wydatkowanie pieniędzy publicznych, publikujemy Poradnik funduszy sołeckich.


Już dziś zapraszam na zebrania wiejskie, licząc na dużą frekwencję mieszkańców przy ustalaniu zakresu prac do wykonania przez nich samych w ramach środków z funduszu sołeckiego roku 2011.


WÓJT GMINY
Mirosław Haniszewski
 

Załączniki:

26-04-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "113" ["menu_id"]=> string(1) "0" }