Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy

Z A W I A D A M I A M, że na dzień 20 kwietnia 2010r. na godz. 15.00  z w o ł u j ę   sesję Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy za rok 2009.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.
3. Podjęcie uchwał:
- zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Warta Bolesławiecka,
- w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010.
4. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.

Miejsce sesji: sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, II piętro.
 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Maksymczyk

Materiały na sesję dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej


19-04-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "107" ["menu_id"]=> string(1) "0" }