Terminy płatności podatków

Referat Finansowy Urzędu Gminy informuje o zbliżających się terminach płatności podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości.

Przypominamy

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH płatny jest w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.

Osoby fizyczne i osoby prawne są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (formularze deklaracji dostępne w pok. nr 6 Urzędu Gminy, I piętro).

Informacje w sprawie podatku od środków transportowych można uzyskać także telefonicznie pod numerem tel. 818-01-05

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI od osób fizycznych płatny jest w ratach, w terminach:

  • I - do dnia 15 marca,
  • II - do 15 maja,
  • III - do15 września
  • IV - do 15 listopada

Druki deklaracji i informacji o podatkach dostępne są na stronie BIP (w katalogu „Druki do pobrania” ) lub w Urzędzie Gminy, I piętro).

Informacji w sprawie podatku od nieruchomości udziela się w pokoju nr 7 (I piętro) lub telefonicznie pod numerami centrali tel. 075-738-95-97, 075-738-95-92, 075-738-95-73.

http://www.bip.wartaboleslawiecka.pl

 

09-12-2009

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00



Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(1) "1" ["menu_id"]=> string(1) "0" }