SESJA Rady Gminy

SESJA Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Warta Bolesławiecka na dzień 25 stycznia 2011r. na godz. 9.oo

z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Warta Bolesławiecka przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

- w sprawie dopłaty do cen zbiorowego odprowadzania ścieków,

- zmieniająca uchwałę Nr III/5/10 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego Zakładu Gospodarki komunalnej w Warcie Bolesławieckiej na rok 2011,
- zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie,

- w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011,

- w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011,

- w sprawie powołania Komisji Statutowej,

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok,

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników.

2. Uzgodnienie DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ORAZ OGRANICZENIA SKUTKÓW POWODZI na terenie gminy Warta Bolesławiecka.

3. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6. Wolne wnioski i sprawy różne.

Projekty uchwał na sesję opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Miejsce sesji: sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, II piętro.
 

19-01-2011

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "276" ["menu_id"]=> string(1) "0" }