Szanowni Mieszkańcy gminy Warta Bolesławiecka!

Szanowni Mieszkańcy gminy Warta Bolesławiecka!

Od dnia 4 listopada 2022 roku zostało złożonych w Urzędzie prawie 380 WNIOSKÓW o zakup preferencyjny paliwa stałego. Wnioski są wpisywane w kolejności złożenia i  tworzą listę, na podstawie której – po wniesieniu  opłaty za zakup węgla na rachunek Urzędu Gminy – będą mogli Państwo odebrać węgiel zgodnie z asortymentem wskazanym w złożonym do urzędu wniosku w składzie opałowym „ŻWIREK” w Iwinach (dalej Wykonawca) wykonującym usługę na podstawie umowy z gminą Warta Bolesławiecka.

Dosłownie przed godziną gmina Warta Bolesławiecka otrzymała ofertę na sprzedaż węgla z Polskiej Grupy Górniczej Katowice  (PGG). Węgiel w asortymencie ORZECH będzie sprowadzony z kopalni KWK Row Ruch Marcel i Ruch Rydłutowy, zaś EKOGROSZEK Karlik z KWK Piast – Ziemowit Ruch Wola.

Po przyjęciu złożonej nam oferty i przesłaniu do PGG podpisanych dokumentów, w tym umowy,  rozpocznie się proces dystrybucji węgla na terenie gminy.

Informujemy, że w chwili odbioru węgla przez Wykonawcę, zawiadomimy telefonicznie  odpowiednią - dla ilości przywiezionego na skład opału w Iwinach -  liczbę osób. Każdy z Państwa wpłaci na rachunek gminy należność za opał (zgodnie z wnioskiem) i wówczas – na podstawie otrzymanej z gminy faktury odbierze opał w składzie w Iwinach. Fakt odbioru paliwa i jego ilości potwierdzą Państwo na liście osób uprawnionych, którą przekażemy do składu. Koszt dowozu ze składu do miejsca złożenia węgla pokrywa nabywca.

Aby wpłata jak najszybciej wpłynęła na konto gminy należy:
1)      odwiedzić biuro nr 6  (I piętro)  Urzędu Gminy i dokonać wpłaty kartą płatniczą,
2)      dokonać wpłaty w Banku Spółdzielczym w Warcie Bolesławieckiej na konto numer 79 8658 1022 2600 0127 2000 0020 i przedstawić w biurze nr 6 potwierdzenie wpłaty
wówczas fakturę otrzymacie Państwo natychmiast, lub
3)      dokonać wpłaty na konto wskazane w ust. 2 przelewem, wówczas wydanie faktury może nastąpić po wpływie środków na konto gminy. Szacujemy, że nastąpi to w ciągu 4-5 dni od dnia wpłaty po jej zaksięgowaniu.

Z naszych ocen wynika, że nie wszystkie osoby, które deklarowały zakup węgla do 2 listopada br. złożyły także wnioski. Prosimy więc osoby zainteresowane nabyciem węgla do ich złożenia w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku. Pozwoli to nam na wyliczenie rzeczywistych potrzeb mieszkańców i wprowadzenie wyliczonej ilości opału stałego do zamówień z PGG.

Przypominamy, że Wniosek o zakup przyjmujemy na piśmie lub przesłany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ) w sekretariacie Urzędu Gminy p.10, I piętro.

Mamy nadzieję, że kolejne informacje w zakresie zakupu preferencyjnego i realizacji dostaw opału do Państwa domów pojawią się w najbliższych dniach.

16  listopad 2022 r. 
/-/ Mirosław Haniszewski - Wójt

 

16-11-2022

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2577" ["menu_id"]=> string(1) "0" }