RUSZA INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

RUSZA INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zawiadamia, że na terenie Gminy Warta Bolesławiecka rozpoczyna się inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, w których zainstalowano źródła ciepła. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji nałożył na gminy Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskiego oraz zapisy znowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W ramach prowadzonej inwentaryzacji każdy właściciel, współwłaściciel lub zarządca nieruchomości, w której zainstalowano jakiekolwiek źródło ciepła, ma obowiązek złożenia w terminie do 30 listopada 2021 r. wypełnionej deklaracji, której druk otrzymają Państwo od sołtysów.

 

Wzór deklaracji zamieszczamy również poniżej. Deklarację można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka,
  • za pośrednictwem poczty, wysyłając wypełniony druk na adres: Urząd Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40c, 59-720 Warta Bolesławiecka,
  • wysyłając skan wypełnionej i podpisanej deklaracji pocztą elektroniczną na adres: urzad@wartabol.pl,
  • u sołtysa danej miejscowości.

Z obowiązku złożenia deklaracji zwolnione są osoby, które w okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia dzisiejszego taki obowiązek wypełniły.


W związku z powyższym apeluję do Państwa o mobilizację i rzetelność przy wypełnianiu deklaracji, bo brak informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może w przyszłości uniemożliwić korzystanie z dofinansowania na jego wymianę.
 

11-10-2021

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2386" ["menu_id"]=> string(1) "0" }