Wybory Prezydenta RP - głosowanie przez pełnomocnika

Wybory Prezydenta RP - głosowanie przez pełnomocnika

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji osoby niepełnosprawne i starsze będą mogły oddać głos w wyborach prezydenckich, ogłoszonych na dzień 20 czerwca 2010r. (I tura), za pośrednictwem pełnomocnika. Umożliwia to nowelizacja ordynacji wyborczej z 2009 roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Państwową Komisją Wyborczą opracowało szczegółowe zasady udzielania pełnomocnictwa do głosowania i wzory niezbędnych dokumentów.

Aby skorzystać z tej możliwości, wyborcy niepełnosprawni i kończący najpóźniej w dniu głosowania 75 lat muszą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w urzędzie gminy, na terenie której mieszkają. Wniosek taki można składać  najpóźniej na 10 dni przed wyborami.

Jeśli wyborca nie może lub nie potrafi złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa. Do wniosku załącza się m.in. pisemną zgodę osoby przyjmującej pełnomocnictwo i kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wyborcy.

Pełnomocnictwa do głosowania można udzielić bez stawiennictwa w urzędzie gminy. Akt ten spisuje się w domu osoby niepełnosprawnej lub starszej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) albo upoważnionym pracownikiem urzędu. Przedstawiciel gminy stwierdza niebudzącą wątpliwości wolę wyborcy składając swój podpis na akcie pełnomocnictwa w sytuacji, gdy osoba ta nie może lub nie potrafi sama się podpisać.

Pełnomocnik musi być wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co ustanawiający pełnomocnictwo lub posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania w innej gminie.

Opracowano również wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu aktów pełnomocnictwa przez urząd gminy. Pozwoli to zapewnić sprawność postępowania oraz wiarygodność aktu pełnomocnictwa.

Wzory dokumentów potrzebnych do ustanowienia pełnomocnika określa Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010, Nr 66, poz. 426). Przepisy weszły w życie 22 kwietnia br.

Szczegółowe informacje na temat głosowania przez pełnomocnika można uzyskać na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Wzory dokumentów do pobrania:

Załączniki:

28-04-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "115" ["menu_id"]=> string(1) "0" }